Kerschoffset vizualni identitet

Tags: dizajn, Kerschoffset, vizualni identitet

 • KO logo
 • KO vizitka
 • KO mapa4
 • KO mapa5
 • KO mapa3
 • KO rokovnik1
 • KO rokovnik2
 • KO signalizacija
 • KO oglas
 • KO rollUp
 • KO oglas2
 • KO majice
 • KO web1
 • KO web2
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, logotip
  2013.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, posjetnica
  2013.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Mapa
  2013.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Mapa
  2013.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Mapa, brošura
  2013.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, rokovnik
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, rokovnik
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, signalizacija
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, oglas
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Roll up plakat
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Tiskani oglas
  2015.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, majice
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, web stranice
  2014.
 • Klijent: Kerschoffset Zagreb
  Vizualni identitet, web stranice
  2014.

Sviđa vam se kako radimo?
Javite nam se!

Modacom plus d.o.o.
Ježdovečka 112, 10250 Zagreb
Croatia

maillinkedin